• 04164412588
  • info@tutailehekimligi.com
Havanı Koru

Havanı Koru


Tütün, yapraklı bir bitki olup farklı toprak ve iklim tiplerine adapte olmuş birçok çeşidi bulunmaktadır.

Tütünü diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliği, yapraklarında bulunan bir madde olan nikotindir. Bitkinin kökünde sentezlenen nikotin yapraklarda birikir. Sigara dumanıyla birlikte nikotin hızla akciğerlerinize ulaşır ve buradan kanınıza karışır. Bu yolla sadece 8 saniye içinde beyninize etki eder. Nikotin beyinde keyif verici kimyasalların salgılanmasına ve kısa bir süre için kendinizi iyi hissetmenize yol açar. Uzun süre sigara içenlerde beynin nikotinle uyarılma ihtiyacı, bir takım kimyasal değişikliklere bağlı olarak artar. Nikotin, eroin veya kokain gibi beynin çalışma şeklini değiştirir ve daha çok nikotin istemesine neden olur. Nikotine olan bu bağımlılık sigara veya diğer tütün ürünlerini bırakmayı zorlaştırır. Sigara bırakma sürecinde iradenizi zorlayacak olan bu ihtiyaç hissidir. 

(Kaynak: Tütün ve Tütün Kontrolü -2011 Türk Toraks Derneği Yayını, Konuk Ed: Doç.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR, Doç.Dr. Şule AKÇAY, Yard. Doç. Dr. Osman ELBEK)

 

Bilindiği üzere; Türkiye Sağlık Araştırması, bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılmasını ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergelerine yönelik bilgilerin elde edilmesini amaçlayan oldukça önemli bir araştırmadır. Bu çalışma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkân veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. İki yılda bir yayınlanan veri, 2008, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yılları için mevcuttur.

 

Her gün ve ara sıra tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı 2014 yılında %32,5 iken, 2016 yılında %30,6 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %44,1; kadınlarda ise %17,4 oldu.

2017 10 24 15 14 54

Her gün ve ara sıra tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016 

4207 sayılı Kanunumuz ve Ulusal Tütün Kontrol Programı 2015-2018 kapsamında, son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içimini yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı azaltmada etkili olduğu yapılan bu çalışmalarda görülmektedir. Yasaklar sigarayı bırakma ve hiç başlamama konusunda vatandaşlarımızı özendirmektedir. 

Bireylerin tütün mamulü kullanma durumu cinsiyet ve yaş grubuna göre incelendiğinde, “her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı” 2014 yılında %27,3 iken, 2016 yılında %26,5 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %40,1; kadınlarda ise %13,3 oldu.

2017 10 24 15 16 02

Her gün tütün kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016

15 yaş ve üzerindeki tüm bireylerde hiç tütün ürünü kullanmamış olanların oranı 2014’te %49,8’den 2016’da %56,5’e yükselmiştir.

2017 10 24 15 18 13

Hiç tütün ürünü kullanmamış bireylerin cinsiyete göre dağılım 2014,2016 

Tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile yapılan içme, buruna çekme, emme, çiğneme amaçlı tüm ürünler “tütün mamulü” ya da “tütün ürünü” olarak adlandırılır. 

Tüketimi en yaygın tütün ürünleri; sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipo, puro, nargilelik tütün mamulü, enfiye ve çiğnemelik tütündür. Türkiye’de de en çok sigara olmak üzere, nargile, az miktarda puro ve pipo ile yerel olarak sarmalık ve çiğneme tütün şeklinde tüketilmektedir.

Elektronik Sigara (E-Sigara)

  • yazı boyutu +  
  •  
  •  

Elektronik sigara, nikotin içeren sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip bir araçtır. Elektronik sigara; söylenildiği gibi zararsız olmayıp insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu bilinen maddeler ihtiva etmektedir. E-sigaralarda, sigaralardakinin benzeri (formaldehit, asetaldehit, akrolein, dietilene glikol, nikel, kromium, kurşun vb.) kimyasallar bulunmaktadır.

Günümüzde e-sigaraların güvenilirliğine ilişkin hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Her ne kadar bu sigaraların tütün içermediği iddia edilse de içlerinde bağımlılığa yol açan nikotin bulunmaktadır.

Elektronik sigaralarda; kartuşlarında sızıntı, kartuş değişimi sonrası nikotinin kazara alınması, istem dışı yüksek doz nikotin alma olasılığı gibi birçok teknik kusurlar da bulunmaktadır.

Elektronik sigaraların kullanımına bağlı ince ve çok ince sıvı parçacıkları, nikotin ve dış ortama salındıklarında kansere yol açan maddeler açığa çıkmaktadır. Bu maddeler  elektronik sigaraya bağlı pasif etkilenime yol açmaktadır. 

Elektronik sigaranın, toplumda sigaraya karşı oluşmuş negatif bakış açısını olumlu yönde değiştireceği, sigaraya bakışı yeniden "normalleştireceği" endişesi bulunmaktadır. Ayrıca aromalı elektronik sigaraların da başta çocuklar olmak üzere kişileri sigaraya alıştıracağı konusunda endişeler bulunmaktadır.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA),  2009 yılında piyasada yer alan 18 çeşit elektronik sigara kartuşunu incelemiş ve bu araştırmalar sonunda, elektronik sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığını, bazı markaların elektronik sigaralarında kanserojen maddelerin bulunduğunu açıklamıştır. Bu konuda yapılan sağlık uyarılarının ise yetersiz olduğunu belirtmiştir.

 

Elektronik sigara, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında içeriği ne olursa olsun “tütün ürünü” olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde hiçbir elektronik sigaraya ruhsat verilmemiştir. Bu ürünlerin ülkemize girişi kaçak yollarla olmaktadır.

   19.06.2018 tarihinde eklendi.   181 kez okundu.


Copyright © 2016 TUT ASM Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık